Projekty UE

Projekt ACC – pierwszy na świecie robot przemysłowy do cięcia rdzeni tekturowych stworzony zgodnie ze
standardami przemysłu 4.0

Celem projektu jest zagospodarowanie niszy na światowym rynku urządzeń przemysłowych służących do przycinania na wymagane długości rdzeni tekturowych powszechnie wykorzystywanych w przemyśle. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez implementację modelu biznesowego wypracowanego w ramach etapu inkubacji 1.1.1 POPW realizowanego na terenie Polski Wschodniej. W efekcie powstanie prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo z innowacyjnym w skali świata produktem.

W ramach realizacji projektu został wprowadzony na rynek pierwszy na świecie robot przemysłowy dedykowany do cięcia rdzeni tekturowych. Zgodnie z definicją podręcznika Oslo jest to innowacja produktowa o zasięgu światowym, która przyniesie odbiorcom dające się zmierzyć empirycznie korzyści, w tym przede wszystkim redukcję kosztów osobowych oraz kosztów związanych z zakupem materiału i utylizacją odpadów produkcyjnych.

W ramach projektu został również stworzony park maszynowy umożliwiający wewnętrzną realizację wielu kluczowych elementów robota (podwyższenie zysku jednostkowego), jak również przeprowadzona została akcja marketingowa (osiągnięcie efektu skali).

Projekt realizowany jest przez wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn przemysłowych. Miejscem realizacji projektu jest miasto Łomża.

Wartość projektu – 1 306 310,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego – 966 765,00 zł

Automatyczna krajarka gilz NVC-A2000 jest innowacyjną na skalę światową maszyną. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom pozwala na automatyczną realizację procesu cięcia różnych typów gilz jednocześnie.

Zastosowany wielopoziomowy podajnik znacząco skraca czas przezbrojenia w przypadku zmiany rodzaju ciętych gilz. Dzięki analizie wprowadzonych zleceń oraz jednoczesnej ich realizacji, ilość generowanych odpadów zostaje zredukowana. Pocięte użytki sortowane są według uprzednio zdefiniowanego programu. Modułowy system sortujący może być swobodnie rozbudowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Poniżej przedstawiono przykład zleceń produkcyjnych dla których automatyczna krajarka gilz zredukuje ilość powstających odpadów o blisko 30%.

Projektowaniu i wytworzeniu maszyny przyświecała idea wdrażania standardu Przemysłu 4.0. Dzięki temu osiągnięto poziom technologiczny umożliwiający w pełni automatyczną realizację zleceń. Cały proces może być inicjowany i kontrolowany zdalnie przy pomocy tabletu lub smartfonu. Podniesiono przez to ergonomię i warunki pracy operatorów. Użyte komponenty uznanych światowych producentów takich jak BOSCH REXROTH, SIEMENS, METAL WORK i DIENES gwarantują wysoce wydajną i niezawodną pracę urządzenia.

Dane techniczne:

  • Max. długość gilzy wejściowej: 2000/2500/3000/3500 mm
  • Średnica wewnętrzna gilzy: 38-152mm, opcja 25-38 mm
  • Grubość gilzy: 3-16 mm
  • Pojemność magazynu:10/20/100 gilz 3”
  • Ciśnienie powietrza: 6 bar
  • Moc maszyny: 4 kW
  • Zasilanie: 3×400-480 VAC+PE, 50/60 Hz

Istnieje możliwość wykonania maszyny według indywidualnych wymagań klienta.

automatyczna krajarka gilz
Menu